نظر از: زكي زاده [عضو] 

سلام
درسته ….برخی آداما ثابت میکنند که از بهشت آمده اند و خانه ای آنجا داشتند…

1397/08/22 @ 18:08

نظر از: معاونت پژوهش مدرسه فاطمیه س جلفا [عضو] 

دقیقا همین طور است

1397/08/23 @ 14:48


فرم در حال بارگذاری ...